Dane aktualne

Nazwa pełna

AMAHORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

15 marca 2019 r.

KRS

0000776664

NIP

6772442592

REGON

382830286

Adres siedziby

Jana I Józefa Kotlarczyków 22, 30-225 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie architektury

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawniony do reprezentacji jest komplementariusz działający przez swój organ.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania