Dane aktualne

Nazwa pełna

VENZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 marca 2019 r.

KRS

0000776409

NIP

6762563259

REGON

382809910

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych I optycznych

 • Produkcja urządzeń elektrycznych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

 • Poligrafia I reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres WWW

VENZIK.COM

Adres e-mail

INFO@VENZIK.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania