Dane aktualne

Nazwa pełna

SENSEMAKING AUTOMATION & ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 marca 2019 r.

KRS

0000776270

NIP

6793182096

REGON

382811478

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Adres siedziby

Wielicka 250, 30-663 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw majątkowych I niemajątkowych spółki oraz reprezentowania spółki w sądzie I poza sądem uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie.

Wspólnicy
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres WWW

WWW.ROBOTICS.COM.PL

Adres e-mail

KONTAKT@ROBOTICS.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania