Dane aktualne

Nazwa pełna

MAKEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

14 marca 2019 r.

KRS

0000776265

NIP

6793182133

REGON

382823493

Adres siedziby

Nadwiślańska 11 / 195, 30-527 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I dzierżawa środków transportu wodnego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Transport morski I przybrzeżny pasażerski

 • Transport wodny śródlądowy pasażerski

 • Działalność usługowa wspomagająca transport morski

 • Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

 • Działalność agentów turystycznych

 • Działalność pośredników turystycznych

 • Działalność organizatorów turystyki

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest jej komplementariusz.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania