Dane aktualne

Nazwa pełna

FINANCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 marca 2019 r.

KRS

0000775938

NIP

6751698553

REGON

382814502

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Adres siedziby

Aleja Pokoju 62, 31-564 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

 • Leasing finansowy

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki I reprezentowania jej na zewnątrz upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie

Wspólnicy
 • 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NIMINALNEJ 3000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

5 aktualnych powiązań