Dane aktualne

Nazwa pełna

NAVE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 marca 2019 r.

KRS

0000775469

NIP

6793182156

REGON

382824156

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Adres siedziby

Rydlówka 5B / 109, 30-363 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków I samolotów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Produkcja maszyn I sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów I urządzeń peryferyjnych

 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa I konserwacja maszyn

 • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu I wyposażenia

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania I przyjmowania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

2 aktualne powiązania