Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "MMA POLSKA"

KRS

0000775219

NIP

7010911178

REGON

382768937

Adres siedziby

Nowogrodzka 20 / 7, 00-511 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 marca 2019 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie lub prezesa zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021