Dane aktualne

Nazwa pełna

MB HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

1 marca 2019 r.

KRS

0000774570

NIP

6793181441

REGON

382716811

Adres siedziby

Lipowa 3, 30-702 Kraków, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2019-03-28

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Malowanie I szklenie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2.450,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.450,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2.450,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.450,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Inne dane

Adres WWW

MB.HOUSEDEVELOPMENT@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania