Dane aktualne

Nazwa pełna

4FIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

1 marca 2019 r.

KRS

0000774558

NIP

6772442190

REGON

382714982

Adres siedziby

Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych I elektroenergetycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa I konserwacja urządzeń elektrycznych

  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

  • Wykonywanie instalacji elektrycznych

  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

  • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

  • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

  • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

4FIBER.KRAKOW@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

3 aktualne powiązania