Dane aktualne

Nazwa pełna

HUWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 lutego 2019 r.

KRS

0000774356

NIP

6762562490

REGON

382695919

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Św. Filipa 23 / 3, 31-150 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Transport wodny

 • Transport lotniczy

 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Działalność pocztowa I kurierska

 • Zakwaterowanie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

1 aktualne powiązanie