Dane aktualne

Nazwa pełna

VENT-EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2019 r.

KRS

0000774251

NIP

9452225825

REGON

382687765

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Wzmianka, że kapitał nie został pokryty

Kapitał nie został pokryty

Adres siedziby

Ks. Kazimierza Siemaszki 33 / 10, 31-207 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych

  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

  • Transport drogowy towarów

  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń budowlanych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

VENTEL.KRAKOW@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

2 aktualne powiązania