Dane aktualne

Nazwa pełna

SKLEP NATALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2019 r.

KRS

0000774173

NIP

6793181240

REGON

382688931

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Dworcowa 10C, 30-556 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich I cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Przetwórstwo herbaty I kawy

 • Sprzedaż detaliczna owoców I warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych I bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków I artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

2 aktualne powiązania