Dane aktualne

Nazwa pełna

BIEGUN & BIELAK APARTMENTS SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

28 lutego 2019 r.

KRS

0000774120

NIP

6772442149

REGON

382693270

Adres siedziby

Urzędnicza 62 / 10, 30-040 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Działalność portali internetowych

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność agentów turystycznych

 • Działalność pośredników turystycznych

 • Działalność w zakresie informacji turystycznej

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy ze wspólników jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki.

Wspólnicy
 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania