Dane aktualne

Nazwa pełna

SBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PROMEROL S. A. SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

28 lutego 2019 r.

KRS

0000774082

NIP

6793181317

REGON

382692275

Adres siedziby

Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania I składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie wszystkich wpólników działających łącznie.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania