Dane aktualne

Nazwa pełna

ASBART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2019 r.

KRS

0000773969

NIP

6772442126

REGON

382687831

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Wzmianka, że kapitał nie został pokryty

Kapitał nie został pokryty

Adres siedziby

Władysława Żeleńskiego 55 / A, 31-353 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

TOMI@KR.HOME.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania