Nazwa pełna

PAYEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000773560

NIP

8943138845

REGON

382724489

Adres siedziby

Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 marca 2019 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

10,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja przez więcej niż dwóch członków zarządu w sposób wskazany w umowie spółki z dnia 15 maja 2019 r. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: a. W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie. B. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 marca 2019 r.

  Wartość udziałów

  5,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  111

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 marca 2019 r.

  Wartość udziałów

  3,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  64

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 marca 2020 r.

  Wartość udziałów

  1,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  22

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

11,3 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

16,5 mln zł

10,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PAYEYE.COM

Adres e-mail

OFFICE@PAYEYE.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019