Nazwa pełna

COFOUNDERZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CORPORATE ANGEL FUND ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000773510

NIP

5252781614

REGON

382640500

Adres siedziby

Próżna 9, 00-107 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

22 lutego 2019 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

10 LAT

Kapitał zakładowy

2,8 mln zł

Kapitał wpłacony

2,8 mln zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz ma prawo do reprezentowania spółki, w tym do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Komplementariusz jest osobą prawną i prowadzi sprawy spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji dotyczącym tej osoby prawnej.

Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019