Nazwa pełna

PATMAR TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000773396

NIP

5882446917

REGON

382635685

Adres siedziby

Okrzei 2, 84-230 Rumia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 lutego 2019 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu sanodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 lutego 2019 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 lutego 2019 r.

  Wartość udziałów

  4 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019