Dane aktualne

Nazwa pełna

7 CONTINENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 lutego 2019 r.

KRS

0000773120

NIP

6751696519

REGON

382696592

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Gęsia 8 / 205, 31-535 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Artystyczna I literacka działalność twórcza

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • PREZES ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

 • CZŁONEK ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

Wspólnicy
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

Powiązania