Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 18 lutego 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA LATAJĄCY LUDZIE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000772372

NIP

7162825585

REGON

382592600

Data rejestracji

15 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Lubelska 21A, 24-120 Kazimierz Dolny, Polska

Cel działania

1. Podstawowym celem fundacji są działania mające na celu poprawienie jakości życia człowieka w różnych jego aspektach. 2. Szczegółowymi celami fundacji są: 1) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego i fizycznego 2) działalność kulturalna, w tym promująca kulturę lokalną 3) działalność nastawiona na integrację społeczną i wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych 4)działalność edukacyjna 5) aktywizacja różnych grup społecznych 6) działalność charytatywna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach może składać prezes lub wiceprezes zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem, że do podejmowania czynności prawnych, których wartość przekracza 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie prezesa i wiceprezesa lub prezesa i jednego członka zarządu

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

LATAJACYLUDZIE@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY