Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 18 lutego 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA LATAJĄCY LUDZIE

KRS

0000772372

NIP

7162825585

REGON

382592600

Adres siedziby

Lubelska 21A, 24-120 Kazimierz Dolny, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

15 lutego 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach może składać prezes lub wiceprezes zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem, że do podejmowania czynności prawnych, których wartość przekracza 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie prezesa i wiceprezesa lub prezesa i jednego członka zarządu

Cel działania

1. Podstawowym celem fundacji są działania mające na celu poprawienie jakości życia człowieka w różnych jego aspektach. 2. Szczegółowymi celami fundacji są: 1) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego i fizycznego 2) działalność kulturalna, w tym promująca kulturę lokalną 3) działalność nastawiona na integrację społeczną i wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych 4)działalność edukacyjna 5) aktywizacja różnych grup społecznych 6) działalność charytatywna

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

LATAJACYLUDZIE@WP.PL