Koszty ogółem

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Usługi obce

Koszty - Podatki i opłaty

Pozostałe koszty operacyjne - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Koszty finansowe - Odsetki

Koszty finansowe - Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe