Nazwa pełna

APER VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

KRS

0000772103

NIP

5252780595

REGON

382586188

Adres siedziby

Grzybowska 4 / 96, 00-131 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

15 lutego 2019 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

10 LAT

Kapitał zakładowy

4,7 mln zł

Kapitał wpłacony

4,7 mln zł

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy komplementariusz ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Komplementariuszem spółki jest aper ventures spółka z ograniczona odpowiedzialnością (krs 0000714322). W skład zarządu komplementariusza wchodzi: prezes zarządu jacek błoński pesel ***. Członek zarządu piotr sławski pesel: ***, członek zarządu luigi amati. Sposób reprezentacji komplementariusza jest następujący: w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA - AKCJONARIUSZA SPÓŁKI, KTÓRY POSIADA PONAD 25 % AKCJI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019