Nazwa pełna

APER VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

KRS

0000772103

NIP

5252780595

REGON

382586188

Adres siedziby

Grzybowska 4 / 96, 00-131 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

15 lutego 2019 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

10 LAT

Kapitał zakładowy

7 mln zł

Kapitał wpłacony

7 mln zł

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy komplementariusz ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Komplementariuszem spółki jest aper ventures spółka z ograniczona odpowiedzialnością (krs 0000714322). W skład zarządu komplementariusza wchodzi: prezes zarządu jacek błoński pesel ***. Członek zarządu piotr sławski pesel: ***, członek zarządu luigi amati. Sposób reprezentacji komplementariusza jest następujący: w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA - AKCJONARIUSZA SPÓŁKI, KTÓRY POSIADA PONAD 25 % AKCJI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019