Poprzednio

ODLEWNIA ŻELIWA

Nazwa pełna

ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000077152

NIP

6490000883

REGON

272440739

Adres siedziby

Leśna 10, 42-400 Zawiercie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

92 mln zł

Kapitał docelowy

6 mln zł

Kapitał wpłacony

92 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spólki w przypadku zarządu wieloosobowego - upoważniony jest prezes zarządu wraz z innym członkiem zarządu bądź 2 (dwaj) członkowie zarządu działający łącznie, bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem, bądź 2 (dwóch) prokurentów działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu spółki składa prezes zarządu samodzielnie.

 • Od 10 lutego 2023 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • WICEPREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

16 marca 2022 r.

DKK-83/2022

Kontrola koncentracji

3 listopada 2021 r.

DKK-243/2021

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 6 lutego 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB - JEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY - JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

940,6 tys. zł

2021 r.

576,2 tys. zł

2020 r.

609,2 tys. zł

2019 r.

277,5 tys. zł

2018 r.

863,7 tys. zł

2017 r.

752,8 tys. zł

2013 r.

433,2 zł

2012 r.

5,3 tys. zł

2010 r.

917,6 zł

2009 r.

69,3 tys. zł

2007 r.

20 tys. zł

2006 r.

5,5 mln zł

2004 r.

2 mln zł

2004
2006
2007
2009
2010
2012
2013
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mln zł 5,5 mln zł 20 tys. zł 69,3 tys. zł 917,6 zł 5,3 tys. zł 433,2 zł 752,8 tys. zł 863,7 tys. zł 277,5 tys. zł 609,2 tys. zł 576,2 tys. zł 940,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

2,7 mln zł

1,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11791 S?D REJONOWY WYDZIA? VIII GOSPODARCZY REJESTROWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000