Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 10 września 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA BLOCKCHAIN HUB WARSAW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000769245

NIP

7010907490

REGON

382592272

Data rejestracji

15 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Poznańska 16 / 4, 00-680 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie gazet

  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie - we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych. W sprawach majątkowych - wymagane jest oświadczenie dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa zarządu lub w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

BHWARSAW.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019