Nazwa pełna

CANAVERAL CAPITAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000769082

NIP

7010904439

REGON

382432344

Adres siedziby

Lwowska 10 / 5, 00-658 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 stycznia 2019 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu - w przypadku zarządu zarządu jednoosobowego, albo prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem zarządu lub członkiem zarządu - w przypadku zarządu wieloosobowego.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 29 stycznia 2019 r.

  Wartość udziałów

  5,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  117

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 stycznia 2019 r.

  Wartość udziałów

  3,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  66

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019