Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000076836

NIP

6460009023

REGON

272797364

Adres siedziby

Towarowa 1, 43-100 Tychy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

145,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki w zarządzie wieloosobowym uprawnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu i prokurent

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  142,5 mln zł

  Liczba udziałów

  284962

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  3 mln zł

  Liczba udziałów

  6000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 15 marca 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

129,3 mln zł

2019 r.

63 mln zł

2018 r.

5 tys. zł

2017 r.

9,6 tys. zł

2016 r.

15 tys. zł

2014 r.

65 tys. zł

2013 r.

140,1 tys. zł

2011 r.

38,8 tys. zł

2010 r.

216 tys. zł

2009 r.

812,5 zł

2007 r.

331,1 zł

2005 r.

27 tys. zł

2005
2007
2009
2010
2011
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
27 tys. zł 331,1 zł 812,5 zł 216 tys. zł 38,8 tys. zł 140,1 tys. zł 65 tys. zł 15 tys. zł 9,6 tys. zł 5 tys. zł 63 mln zł 129,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12740 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001