Nazwa pełna

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH W NOWYM SĄCZU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000076734

NIP

7342903418

REGON

492783050

Data rejestracji

4 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Krakowska 17A, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Cel działania

1. Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych. 2. Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego. 3. Upowszechnianie i propagowanie w społeczeństwie hodowli ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gołębi pocztowych. 4. Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji. 5. Prowadzenie działlaności wychowawczej wśród członków związku i jego sympatyków. 6. Rozszerzanie w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie i życiu ptaków. 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

Zarząd Okręgu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagana jest uchwała odpowiedniego organu związku (na danym szczeblu) i podpisy dwóch członków zarządu. Reprezentowanie związku w sprawach niemajątkowych należy do członka zarządu głównego - prezydenta związku.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Okręgu Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY