Dane aktualne

Nazwa pełna

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH W NOWYM SĄCZU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 stycznia 2002 r.

KRS

0000076734

NIP

7342903418

REGON

492783050

Adres siedziby

Krakowska 17A, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Cel działania

1. Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych. 2. Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego. 3. Upowszechnianie I propagowanie w społeczeństwie hodowli ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gołębi pocztowych. 4. Organizowanie lotów I wystaw w ramach sportu I rekreacji. 5. Prowadzenie działlaności wychowawczej wśród członków związku I jego sympatyków. 6. Rozszerzanie w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie I życiu ptaków. 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru I osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

Zarząd Okręgu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw I składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagana jest uchwała odpowiedniego organu związku (na danym szczeblu) I podpisy dwóch członków zarządu. Reprezentowanie związku w sprawach niemajątkowych należy do członka zarządu głównego - prezydenta związku.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 11 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »