Nazwa pełna

HUF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000076585

NIP

9542352817

REGON

276914690

Adres siedziby

Strefowa 6, 43-100 Tychy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

18 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łacznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  18 mln zł

  Liczba udziałów

  18000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,2 mln zł

2021 r.

5 mln zł

2020 r.

132,1 tys. zł

2019 r.

12,3 mln zł

2018 r.

12,3 mln zł

2017 r.

16,2 mln zł

2016 r.

8,8 mln zł

2015 r.

11,9 mln zł

2014 r.

11,7 mln zł

2013 r.

4,5 mln zł

2012 r.

4 mln zł

2011 r.

2,5 mln zł

2010 r.

2,4 mln zł

2009 r.

468,2 tys. zł

2008 r.

22,4 tys. zł

2006 r.

959,1 tys. zł

2005 r.

440,5 tys. zł

2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
440,5 tys. zł 959,1 tys. zł 22,4 tys. zł 468,2 tys. zł 2,4 mln zł 2,5 mln zł 4 mln zł 4,5 mln zł 11,7 mln zł 11,9 mln zł 8,8 mln zł 16,2 mln zł 12,3 mln zł 12,3 mln zł 132,1 tys. zł 5 mln zł 14,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18104 SĄD REJONOWY KATOWICE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001