Nazwa pełna

FAMUR FAMAK SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000076547

NIP

7510002119

REGON

531102726

Data rejestracji

28 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

102,8 mln zł

Kapitał docelowy

58 mln zł

Kapitał wpłacony

102,8 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.FAMAK.COM.PL

Adres e-mail

FAMAK@FAMAK.COM.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2673 SĄD REJONOWY W OPOLU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015