Nazwa pełna

VANGARD RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000765088

NIP

5252775890

REGON

382201159

Data rejestracji

3 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 28 grudnia 2018 r. — 31 grudnia 2019 r.
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowana spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 3 stycznia 2019 r.

  Wartość udziałów

  4,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  95

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018