Nazwa pełna

POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000763945

NIP

9571112470

REGON

382173948

Adres siedziby

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 grudnia 2018 r.

Kapitał zakładowy

963,5 mln zł

Kapitał wpłacony

963,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,7 mln zł

2019 r.

57,8 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

301,7 mln zł

150,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019