Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 21 grudnia 2018 r.

Nazwa pełna

"EUROPA TRADYCJA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000763858

NIP

6842651669

REGON

382113260

Data rejestracji

21 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

1, Kombornia, 38-420 Korczyna, Polska

Cel działania

1. Troska o zachowanie tradycji cywilizacyjnych europy ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskich zasad moralnych, 2. Przywracanie właściwego tradycji europejskiej rozumienia podstawowych instytucji konstytuujących zasady życia społecznego I publicznego ze szczególnym uwzględnieniem: a) człowieka jako istoty ludzkiej posiadającej przyrodzoną I niezbywalną godność, b) rodziny jako podstawowej komórki życia społecznego, 3. Propagowanie zasad współpracy narodów europy opartych na filarach cywilizacji chrześcijańskiej, 4. Przywracanie struktur społecznych realizujących obowiązywanie nauczania moralnego w ujęciu chrześcijańskim, 5. Ochrona wolności, swobód oraz praw człowieka I obywatela, 6. Przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom I instytucjom ocen I wniosków zmierzających do zapewnienia zachowania tradycji cywilizacyjnych europy ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskich zasad moralnych, 7. Pomoc prawna w szczególności w zakresie pełnej realizacji zasad wynikających ze swobody sumienia I wyznania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Przy zarządzie jednoosobowym oświadczenia woli we wszelkich sprawach składa jednoosobowo prezes zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY