Nazwa pełna

CANAVERAL CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000762515

NIP

7010896591

REGON

382032283

Adres siedziby

Lwowska 10 / 5, 00-658 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 grudnia 2018 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  25.01.2019

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu - w przypadku zarządu jednoosobowego albo prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem zarządu lub członkiem zarządu - w przypadku zarządu wieloosobowego.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 grudnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  5,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  104

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 grudnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  3,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  66

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019