Nazwa pełna

FUNDACJA INSIDE OUT

KRS

0000761172

NIP

7123377645

REGON

381972133

Adres siedziby

Relaksowa 4 / 105, 20-819 Lublin, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

5 grudnia 2018 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: a) samodzielnie prezes zarządu lub b) łącznie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022