Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000076113

REGON

016111299

Data rejestracji

16 stycznia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

7 października 2015 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Reprezentowanie interesów gospodarczych I społecznych pracodawców prywatnych handlu I usług; 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców handlu I usług; 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców handlu I usług; 4. Występowanie do przedstawicieli organów władzy I administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego I władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców handlu I usług; 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 6. Organizowanie szkoleń pracodawców handlu I usług; 7. Prowadzenie badań, przechowywanie I przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców handlu I usług; 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego I wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców I organizacji pracodawców handlu I usług.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych, reprezentowania związku na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes związku działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "A" 96 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY