Poprzednio

LOPAK

Nazwa pełna

OPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000760502

NIP

6731905807

REGON

381924826

Adres siedziby

Harcerska 9, 78-400 Szczecinek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2018 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki , składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki dokumentów upoważniony jest: a) każdy z członków zarządu samodzielnie , jeżeli wartość zobowiązania nie przekracza kwoty 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), b)dwóch członków zarządu łącznie,jeżeli wartość zobowiązania przekracza kwotę 100. 000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie przekracza zarazem kwoty 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); C)cały zarząd łącznie, jeżeli wartość zobowiązania przekracza kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 30 listopada 2018 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 listopada 2018 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018