Nazwa pełna

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000759991

NIP

7010894497

REGON

381918620

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

11,5 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

100 %

Decyzje UOKiK

26 kwietnia 2023 r.

DKK-96/2023

Kontrola koncentracji

13 marca 2023 r.

DKK-54/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  10 mld zł

  Liczba udziałów

  22938415

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.CPK.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@CPK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018