Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,3 mln zł

2019 r.

6,7 mln zł

2017 r.

3 mln zł

2017
2019
2020
3 mln zł 6,7 mln zł 6,3 mln zł