Nazwa pełna

FRIENDLY INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000759528

NIP

5252772029

REGON

381562330

Adres siedziby

Sienna 39, 00-121 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 listopada 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

30 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 28 listopada 2018 r.

  Wartość udziałów

  18 tys. zł

  Liczba udziałów

  360

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 lipca 2020 r.

  Wartość udziałów

  12 tys. zł

  Liczba udziałów

  240

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

611,4 tys. zł

2019 r.

250 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019