Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 26 listopada 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA PRAWOMOCNI

KRS

0000759287

NIP

7010893606

REGON

381878641

Adres siedziby

Szara 10, 00-420 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

26 listopada 2018 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

Cel działania

Celem fundacji jest działanie na rzecz ochrony praw i wolności obywateli, wspieranie, umacnianie i promowanie idei demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz praworządności, a także zwiększanie świadomości społecznej i społecznego zaangażowania na rzecz powyższych idei.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór