Nazwa pełna

KOMPANIA MOZYRSKA PIOTR JELEŃSKI, KAZIMIERZ JELEŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000758432

NIP

7010034116

REGON

140618355

Data rejestracji

19 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Sędziowska 3 / 2, 02-081 Warszawa, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik jednoosobowo

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019