Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 8 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

DEKPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000758272

NIP

5922275251

REGON

381840584

Data rejestracji

19 listopada 2018 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

135 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku zarządu wieloosobowego, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 19 listopada 2018 r.

  Wartość udziałów

  135 mln zł

  Liczba udziałów

  2700100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019