Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 27 maja 2019 r.

Nazwa pełna

"ARENDA SPÓŁKA JAWNA H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA"

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000075820

REGON

003516218

Data rejestracji

7 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Kościuszki 227 / 40-600, Katowice Katowice, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność agencji obsługi nieruchomości

 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

 • Sprzątanie i czyszczenie obiektów

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Magazynowanie i przechowywanie towarów

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność rachunkowo-księgowa

 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

 • Reklama

 • Wywóz śmieci i odpadów

 • Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność w zakresie oprogramowania

 • Przetwarzanie danych

 • Pozostała działalność związana z informatyką

 • Ochrona zabytków

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Wykonywanie instalacji budowlanej

 • Wykonywanie pozostałej instalacji elektrycznej

 • Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych

 • Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi

 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu komputerowego

 • Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność poligraficzna

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem

 • Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi

 • Działalność paramedyczna

 • Działalność pielęgniarek i położnych

 • Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania

 • Hotele

 • Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Restauracje

 • Placówki gastronomiczne pozostałe

 • Bary

 • Stołówki

 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Działalność związana ze sportem, pozostała

 • Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

 • Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

 • Działalność archiwów

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są dwaj wspólnicy łącznie w składzie osobowym zapewniającym przy oświadczeniu woli udział jednego wspólnika o nazwisku wałach i jednego o nazwisku zawada

Wspólnicy
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002