Nazwa pełna

DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOBIESZEWO DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000757671

NIP

5922275570

REGON

382139644

Data rejestracji

27 grudnia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

27 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz samodzielnie.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019