Nazwa pełna

REMONTOWA MARINE DESIGN & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000075719

NIP

5830270292

REGON

003004582

Data rejestracji

1 lutego 2002 r.

Data ostatniej zmiany

18 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

4.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

  • Pozostałe badania I analizy techniczne

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Produkcja statków I konstrukcji pływających

  • Naprawa I konserwacja statków I łodzi

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki w przypadkach powołania zarządu jednoosobowego upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, a w przypadku powołania zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.RMDC.RH.PL

Adres e-mail

RMDC@RMDC.RH.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5346 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001