Nazwa pełna

RED BOX SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000755709

NIP

7773324205

REGON

380277678

Data rejestracji

30 października 2018 r.

Data ostatniej zmiany

26 września 2019 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1000 tys. zł

Kapitał wpłacony

1000 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

  • Transport wodny

  • Transport lotniczy

  • Działalność usługowa wspomagająca transport

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeżeli zarząd składa się z więcej niż jednego członka zarządu, do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018