Nazwa pełna

ARANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000754281

NIP

5833326455

REGON

381639327

Data rejestracji

23 października 2018 r.

Data ostatniej zmiany

12 marca 2019 r.

Adres siedziby

Wybrzeże Kościuszkowskie 45 / 79, 00-347 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Niezależnie od tego, czy zarząd jest jednoosobowy, czy wieloosobowych spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie, zarówno w zakresie czynności sądowych, jak I pozasądowych.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
  • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.10.2020