Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 31 października 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI MOST

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000754229

NIP

9581696314

REGON

381693597

Data rejestracji

30 października 2018 r.

Adres siedziby

Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, Polska

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest: a. Zrzeszanie ludzi uprawiających strzelectwo sportowe oraz sporty obronne, b. Zrzeszanie ludzi kolekcjonujących broń palną oraz militaria, c. Rozwijanie działalności promującej strzelectwo sportowe,strzelectwo bojowe,sporty obronne, d. Rozwijanie działalności promującej kolekcjonowanie współczesnej oraz historycznej broni palnej oraz militariów, e. Upowszechnianie strzelectwa sportowego, sportów obronnych oraz kolekcjonerstwa broni palnej i militariów wśród wszystkich środowisk, f. Podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego oraz sprawności fizycznej i itelektualnej członków stowarzyszenia, g. Organizowanie zawodów strzeleckich, sportowych oraz udział w zawodach strzeleckich, sportowych organizowanych przez inne podmioty na terenie kraju oraz poza jego granicami, h. Rozwój sportów obronnych oraz innych form aktywności sportowej,rekreacyjnej,zdrowotnej i prospołecznej, i. Czynny udział w lokalnym życiu sportowo - kulturalnym, j. Popularyzacja wiedzy o broni palnej i sportach obronnych w kontekście bezpieczeństwa publicznego oraz obronności państwa, k. Popularyzacja pozytywnego wizerunku posiadaczy miłośników broni palnej oraz militariów.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY