Nazwa pełna

PORT LOTNICZY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000075422

NIP

5220010256

REGON

010365722

Adres siedziby

Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

125,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie zarządu działający łącznie, lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • PAN STANISŁAW KAZIMIERZ WOJTERA JAKO PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO "PORTY LOTNICZE" WYKONUJE PRAWA Z UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. PRZYSŁUGUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWU PAŃSTWOWEMU "PORTY LOTNICZE". PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE" POSIADA 29,09% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. ORAZ POSIADA 29,09 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  41,2 mln zł

  Liczba udziałów

  4116

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  36,5 mln zł

  Liczba udziałów

  3645

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  42,1 mln zł

  Liczba udziałów

  4213

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 39 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

15,2 mln zł

2015 r.

10,7 mln zł

2013 r.

21,3 mln zł

2010 r.

127,9 mln zł

2008 r.

6 mln zł

2004 r.

9,6 tys. zł

2004
2008
2010
2013
2015
2020
9,6 tys. zł 6 mln zł 127,9 mln zł 21,3 mln zł 10,7 mln zł 15,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11268 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000