Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000075417

NIP

5861008276

REGON

190418189

Adres siedziby

Rdestowa 51A, 81-577 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

49,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  49,7 mln zł

  Liczba udziałów

  99348

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

47,9 mln zł

2020 r.

47,9 mln zł

2019 r.

54 mln zł

2017 r.

300 tys. zł

2015 r.

91 mln zł

2014 r.

7,5 mln zł

2013 r.

45,6 mln zł

2012 r.

46,6 mln zł

2011 r.

92,8 mln zł

2010 r.

155,4 tys. zł

2009 r.

45,2 mln zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2019
2020
2021
45,2 mln zł 155,4 tys. zł 92,8 mln zł 46,6 mln zł 45,6 mln zł 7,5 mln zł 91 mln zł 300 tys. zł 54 mln zł 47,9 mln zł 47,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9774 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001